Forsida
 
 TankeFelt Teknikkar
 CITE
 Reconnective Healing
 Den grøne supermaten Test 4 Life - Omega 3 LGS og matintoleranse Detox 2010 Dei nye energiane 2010 Aromamassasje Fotsoneterapi Klassisk Massasje Oppretting rygg og nakke
 
 Besøksadresse og kart

Frykt, bekymring og stress stel livskrafta og livsgleda vår.

Tillit, tru, håp og forventning gir oss auka livsenergi.

 

Menneskekroppen blir sterkt påverka av vår mentale energi. Samstundes har menneske-kroppen ei fantastisk evne til å lækje seg når det blir oppretta psykisk og fysisk balanse.

Vi ønskjer difor å gi behandling med utgangspunkt i energimedisin og naturmedisin.

Vårt motto er at
Harmoni er kjelda til god helse.

Mange i vår tid føler at dei møter veggen og brukar ordet utbrend om ein slik tilstand. Vi vil bruke ordet utlada om ein slik tilstand fordi det alltid vil vera håp om at energi og livslyst kan opparbeidast på ny. Vi ønskjer deg difor velkommen til vår nye form for ladestasjon. Her vil du finne fleire tilbod som kan virke førebyggande, og kan ha positiv helseeffekt.

Vi er begge medlemer i NLH (Noregs Landsforbund av Homøopraktikere), og vi er registrert i Brønnøysundregistera (Register for alternative behandlarar).

Telefon: 715 23 138
Mobil: 905 27 878 (Jon Ingvald)
Mobil: 997 38 133 (Unni)
Adresse:
Røsand, 6530 Averøy
E-mail:
jonike@gmail.com (Jon Ingvald)
underkh@gmail.com (Unni)
© Aqua Naturmedisinske Senter 2010