Forsida
 
 TankeFelt Teknikkar
 CITE
 Reconnective Healing
 Den grøne supermaten Test 4 Life - Omega 3 LGS og matintoleranse Detox 2010 Dei nye energiane 2010 Aromamassasje Fotsoneterapi Klassisk Massasje Oppretting rygg og nakke
 
 Besøksadresse og kart

Naturterapeuten Detoxsystem

Detoxsystemet er ein ny metode til å balansere energifelt og celler i kroppen. Samtidig blir kroppen reinsa for toksin (giftstoff).

Hos ein frisk person har cellene i kroppen ein elektrisk negativ ladning på mellom 70 og 90 mV over cellemembranen. Den moderne livsstilen med stress, hurtigmat, og for lite fysisk aktivitet gjer at kroppen byggjer opp skadelege toksin som resulterer i ein elektrisk ubalanse i cellene. (Cellene sin negative ladning kan kome ned i 10 til 20 mV)

Den naturlige funksjonen for cellene er å absorbere næringsemna og støyte bort avfallsprodukta. Syrenivået i form av pH i kroppen er særleg viktig for vår eiga helse og velvære. Dietten vår burde difor innehalde 80% basedannande og 20% syredannande mat, men det mest vanlege i dagens samfunn er tvert om. Ei kvar form for ubalanse i cellene påverkar prosessen i negativ retning. Cellene sin effektivitet minkar, vi føler oss dårlegare og kroppens immunforsvar mot sjukdomar blir svakare.

Du veit vel korleis startøyeblikket blir opplevd i ein bil med dårleg batteri? Slik kan ein samanlikne kroppens funksjon, med opphoping av avfallsstoff.

Detoxsystemet vil avhjelpe dette gjennom funksjonen til el.spiralen i karets væske. Ein lågfrekvent skånsam likestraum (1,50 – 2,00 mA) vil flyte gjennom kroppen og stimulere cellene. Dette medfører at cellene sin ubalanse minkar. Når cellene blir i betre ballanse  vil dei igjen fungere meir effektivt og støyte ut opplagra toksin.

Kor mange behandlingar bør ein ta?

Ein intensiv kur på 6 - 8 behandlingar (1 - 2 behandlingar i veka) er å tilrå.

Behandling med detoxsystem kan
forbetre funksjonen i eller ved:

Telefon: 715 23 138
Mobil: 905 27 878 (Jon Ingvald)
Mobil: 997 38 133 (Unni)
Adresse:
Røsand, 6530 Averøy
E-mail:
jonike@gmail.com (Jon Ingvald)
underkh@gmail.com (Unni)
© Aqua Naturmedisinske Senter 2010