Telefon: 715 23 138
Mobil: 905 27 878 (Jon Ingvald)
Mobil: 997 38 133 (Unni)
Adresse:
Røsand, 6530 Averøy
E-mail:
jonike@gmail.com (Jon Ingvald)
underkh@gmail.com (Unni)
© Aqua Naturmedisinske Senter 2010
 

 Forsida
 
 TankeFelt Teknikkar
 CITE
 Reconnective Healing
 Den grøne supermaten Test 4 Life - Omega 3 LGS og matintoleranse Detox 2010 Dei nye energiane 2010 Aromamassasje Fotsoneterapi Klassisk Massasje Oppretting rygg og nakke
 
 Besøksadresse og kart

Reconnective Healing

Reconnective Healing blir ofte opplevd som ei omvelting av livet ditt. Nye frekvensar som opnar opp for healing av kropp, sinn og sjel, blir tatt i bruk. Erik Pearl seier at Reconnective Healing brukar ein energi som skil seg frå anna healing ved å bruke ein høgare frekvens.

Eric Pearl forfattaren av boka ”Vekk din indre healer”

www.thereconnection.com


Denne høgst merkbare energien får du frå din Reconnective Healing Practitioner når behandlinga startar, og energien held fram med å verke lenge etter at timen din er over. Når du mottar denne energien kan du oppleve at livet ditt blir endra. Livet ditt opererer då på eit høgare frekvensnivå enn tidlegare. I tillegg har du blitt ”smitta” av energien.


Personal Reconnection
Personal Reconnecton ”set deg inn på vegen det er meininga du skal gå.”
Energibanane dine (Axitional-linjer) blir aktivert og sett i samband med energinettverket (Grid Work) rundt jorda samt energiverket i universet.
Du blir kopla på din sjelelege kontakt. Dette fører til at du oftare er på rett stad til rett tid og møter dei rette personane.
”Ting fell lettare på plass av seg sjølv”; det er det ein kan kalle synkronskjebne..


Dr. Eric Pearl

Om Eric Pearl sitt liv, måten han opplevde å få kanalisert den nye healingenergien på, og hans erfaringar med denne energien kan du lese meir om i boka: VEKK DIN INDRE HEALER av Eric Pearl. Boka i norsk utgåve er ei omsetjing av boka: Dr. Eric Pearl: The Reconnection, Hay House Inc. USA, 223 sider.


Dei 6 setningane Dr. Eric Pearl fekk