Forsida
 
 TankeFelt Teknikkar
 CITE
 Reconnective Healing
 Den grøne supermaten Test 4 Life - Omega 3 LGS og matintoleranse Detox 2010 Dei nye energiane 2010 Aromamassasje Fotsoneterapi Klassisk Massasje Oppretting rygg og nakke
 
 Besøksadresse og kart
Plantebasert kosthaldsprogram
med optimal næring for alle


Vil du vite meir om levande grøn mat med klorofyll, og korleis du kan få betre helse med grøn plantekost? Då kan David Sandoval si bok Den grøne supermaten gi ein god del svar på spørsmåla dine.

Boka kom i norsk utgåve i januar 2010. Pris kr. 329.-.

Ønskjer du foredrag / demonstrasjon av David Sandoval sine produkt i di bedrift / foreining? Då kan du ta kontakt med Jon Ingvald Håbrekke, tlf. 905 27 878. Du kan også få hjelp med å bli registrert som representant eller fordelskunde hos Platinum Health Nordic.

Phyto-næringsrike samansetningar
Grøne planter med klorofyll inneheld essensielle næringsstoff som menneske treng for å oppnå god helse. Desse viktige næringsstoffa finn vi i ei ideell blanding som naturen har skapt for oss menneske. Plantene blir dyrka økologisk utan bruk avsprøytemiddel, og produkta er heilt utan syntetiske tilsettingsstoff.
Levande føde frå David Sandoval

David Sandoval blir rekna som ein av verdens fremste ekspertar på fordelane ved ein livsstil basert på levande grøn mat. Han studerte fordelane med levande grøn mat etter at han kom til pioneren, og verdens fremste talskvinne for næring av rå mat, dr. Ann Wigmore ved Hippokrates Health Institute, og fekk effektiv hjelp for sin eigen astma.

Maksimalt næringsinnhald
Plantene i Platinum Health-produkta blir hausta når næringsinnhaldet har nådd sitt maksimale nivå. Berre få minutt etter haustinga blir plantene behandla i ein hurtig tørkeprosess under kalde forhold slik at 99 % av alt vatn blir fjerna. Den låge temperaturen sikrar at enzym og næringsinnhald blir bevart så langt det er mogeleg. Når produktet blir blanda med vatn blir enzyma reaktivert.
Unikt utval

Eit anna karaktertrekk ved Platinum Health-produkta er at plantene blir dyrka ut frå eit eineståande utval av frø. Plantene er utvikla utan kryssing mellom ulike artar, slik at frøa genetisk er uendra. Det motsette er i vår tid ofte tilfelle i kommersiell praksis med sikte på å auka avlingsmengda.

Platinum Health Nordic
Oslo
www.goplatinum.no

Telefon: 715 23 138
Mobil: 905 27 878 (Jon Ingvald)
Mobil: 997 38 133 (Unni)
Adresse:
Røsand, 6530 Averøy
E-mail:
jonike@gmail.com (Jon Ingvald)
underkh@gmail.com (Unni)
© Aqua Naturmedisinske Senter 2010